O Centrum Medycznym Wrona

Centrum Medyczne Wrona powstało w 2012 roku jako kontynuacja specjalistycznego gabinetu chirurgii urazowej ortopedii i okulistyki, założonego w 2006 roku. Centrum mieści się w Limanowej w pobliżu rynku, przy ulicy Kościuszki 35. Przy budynku znajduje się parking przystosowany także dla osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do współpracy

Chętnie nawiążemy współpracę z lekarzami różnych specjalności. Oferujemy możliwość podnajmu atrakcyjnych gabinetów, łącznie z obsługą rejestracyjną.

Pro­simy o kon­takt pod nume­rem tele­fonu: 604 278 929

Menu