Cennik usług medycznych

OCT – optyczna koheretna tomografia150 -200 zł
Badanie i konsultacja okulistyczna 150 zł - 200 zł
Ba­da­nie neu­ro­oku­li­styczne200 zł
Badanie i konsultacja okulistyczna poza godzinami i w dni wolne od pracy200-250 zł
Usu­nię­cie ciała ob­cego oku­li­stycz­nie200 zł
Ba­da­nie prze­sie­wowe au­to­re­frak­to­me­trem pe­dia­trycz­nym100 zł
Dobór szkieł okularowych100 zł
Badanie okulistyczne dla medycyny pracy w zależności od ilości zaświadczeń i badań (bez doboru szkieł)100-150 zł
Roz­sze­rzone o USG ba­da­nie or­to­pe­dyczne180 zł
Badanie ortopedyczne bez USG150 zł
Konsultacja onkologiczna150 zł
Konsultacja nefrologa, hipertensjologa, internisty150 zł
Konsultacja nefrologa + usg dopplerowskie200 zł
Konsultacja endokrynologa150 zł
Konsultacja endokrynologa + USG200,00 zł
Konsultacja urologa120,00 zł
Konsultacja chirurg naczyniowy150,00 zł
Konsultacja urologa + USG160,00 zł
Konsultacja neurolog170,00 zł
USG stawów biodrowych dzieci100 zł
USG więzadeł, mięśni, stawów, inne100 zł
Oczyszczenie, wycięcie rany 80 zł
USG piersi, jamy brzusznej, nerek, pęcherza moczowego, tarczycy100 zł
Szycie rany do 3 cm100 zł
Konsultacja chirurga ogólnego150 zł
Konsultacja dermatologa150 zł
Konsultacja w zakresie wad postawy150 zł
Szycie rany powyżej 3 cm170 zł
Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym50 zł
Założenie gipsu -bez kosztu opasek i podkładu80 zł
Zdjęcie gipsu 30 zł
Zmiana (założenie) opatrunku 30 -50 zł
Wymaz z rany 30 zł
Punkcja dostawowa50 zł
Blokada dostawowa i okołostawowa (z Diprophosem)80 zł
Nacięcie ropnia200 zł
Wy­cię­cie ka­letki łok­cio­wej*1400 zł
Wy­cię­cie gan­glionu*1400 zł
Operacja uwolnienia kanału nadgarstka (zespół cieśni kanału nadgarstka)*1400 zł
Ze­spół rowka nerwu łok­cio­wego*1400 zł
Zszy­cie ścię­gna ręki*1400 zł
Ope­ra­cja przy­kur­czu Du­puy­trena*1400 zł
Ope­ra­cja palca za­trza­sku­ją­cego*800 zł
Za­bieg przy pa­znok­ciu wra­sta­ją­cym400 zł
Usu­nię­cie ze­spo­leń me­ta­lo­wych po prze­by­tym le­cze­niu ope­ra­cyj­nym100 - 500 zł
Choroba de Quervain – przerostowe zapalenie pochewek ścięgien i przedziału prostowników**1400 zł
Usu­nię­cie ciała ob­cego z tkanki pod­skór­nej200 zł
Usu­nię­cie włók­niaka, ka­szaka (do­dat­kowo ba­da­nie hist-pat.)400 zł
Zaopatrzenie medyczne35- 130 zł
PRP - terapia osoczem bogatopłytkowym800 zł
OST TENDOM - wstrzyknięcia okołościęgnowe/ pochewki ścięgna280 zł
Hya-Joint + 600 zł
Hya-Joint150 zł
stawON - wstrzyknięcia dostawowe500 zł
Usunięcie znamienia (1 znamię - bez bad. His.)300 zł

* Cena za­wiera asy­stę ane­ste­zjo­loga, wi­zyty kon­tro­lne i zdję­cie szwów po za­biegu bez­płat­nie

Menu