Cennik usług medycznych

OCT – optyczna koheretna tomografia150 -200 zł
Badanie i konsultacja okulistyczna200 - 250 zł
Ba­da­nie neu­ro­oku­li­styczne250 zł
Badanie i konsultacja okulistyczna poza godzinami i w dni wolne od pracy250 zł
Usu­nię­cie ciała ob­cego oku­li­stycz­nie200 zł
Badanie okulistyczne dla medycyny pracy w zależności od ilości zaświadczeń i badań (bez doboru szkieł)100-150 zł
Roz­sze­rzone o USG ba­da­nie or­to­pe­dyczne200 zł
Badanie ortopedyczne bez USG170 zł
Konsultacja onkologiczna170 zł
Konsultacja nefrologa, hipertensjologa, internisty170 zł
Konsultacja nefrologa + usg 220 zł
Konsultacja endokrynologa170 zł
Konsultacja endokrynologa + USG220 zł
Konsultacja urologa170 zł
Konsultacja chirurg naczyniowy + usg dopplerowskie220 zł
Usg dopplerowskie150 zł
Konsultacja urologa + USG220 zł
Konsultacja neurolog200 zl
USG stawów biodrowych dzieci120 zł
USG więzadeł, mięśni, stawów, inne120 zł
Oczyszczenie, wycięcie rany 100 zł
USG piersi, jamy brzusznej, nerek, pęcherza moczowego, tarczycy120 zł
Szycie rany do 3 cm140 zł
Konsultacja chirurga ogólnego170 zł
Konsultacja dermatologa170 zł
Konsultacja w zakresie wad postawy170 zł
Szycie rany powyżej 3 cm180 zł
Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym50 zł
Założenie gipsu -bez kosztu opasek i podkładu50 zł
Zdjęcie gipsu 30 zł
Zmiana (założenie) opatrunku 30 -50 zł
Wymaz z rany 30 zł
Punkcja dostawowa50 zł
Blokada dostawowa i okołostawowa (z Diprophosem)80 zł
Nacięcie ropnia200 zł
Wy­cię­cie ka­letki łok­cio­wej*1600 zł
Wy­cię­cie gan­glionu*1200-1600 zł
Operacja uwolnienia kanału nadgarstka (zespół cieśni kanału nadgarstka)*1600 zł
Ze­spół rowka nerwu łok­cio­wego*1600 zł
Zszy­cie ścię­gna ręki*1600 zł
Ope­ra­cja przy­kur­czu Du­puy­trena*1600 zł
Ope­ra­cja palca za­trza­sku­ją­cego*1000 zł
Za­bieg przy pa­znok­ciu wra­sta­ją­cym400 zł
Usu­nię­cie ze­spo­leń me­ta­lo­wych po prze­by­tym le­cze­niu ope­ra­cyj­nym400 zł
Choroba de Quervain – przerostowe zapalenie pochewek ścięgien i przedziału prostowników**1600 zł
Usu­nię­cie ciała ob­cego z tkanki pod­skór­nej200 zł
Usu­nię­cie włók­niaka, ka­szaka (do­dat­kowo ba­da­nie hist-pat.)400 zł
Zaopatrzenie medyczne35- 130 zł
PRP - terapia osoczem bogatopłytkowym500 zł
Hya-Joint + 600 zł
Hya-Joint150 zł
stawON - wstrzyknięcia dostawowe500 zł
Kwas Hialuronowy150-600 zł
Terapia WINT TM1200 zł
Usunięcie znamienia (1 znamię - bez bad. His.)400 zł
Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
na podstawie Dz.U. 2016, p. 186, art 28;(za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej)
0,50 zł

* Cena za­wiera asy­stę ane­ste­zjo­loga, wi­zyty kon­tro­lne i zdję­cie szwów po za­biegu bez­płat­nie

Menu