Pakiety badań

Pakiety badań medycznych podstawowych i rozszerzonych w atrakcyjnych cenach.

Cennik usług medycznych

OCT – optyczna koheretna tomografia150 -200 zł
Opis OCT50,00 zł
Badanie i konsultacja okulistyczna200 - 220 zł
Ba­da­nie neu­ro­oku­li­styczne280 zł
Badanie i konsultacja okulistyczna poza godzinami i w dni wolne od pracy300 zł
Usu­nię­cie ciała ob­cego oku­li­stycz­nie280 zł
Badanie okulistyczne dla medycyny pracy w zależności od ilości zaświadczeń i badań (bez doboru szkieł)150-200 zł
Roz­sze­rzone o USG ba­da­nie or­to­pe­dyczne220 zł
Badanie ortopedyczne bez USG180 zł
Konsultacja onkologiczna200 zł
Konsultacja nefrologa, hipertensjologa, internisty180 zł
Konsultacja nefrologa + usg 230 zł
Konsultacja neurochirurga280 zł
Konsultacja endokrynologa200 zł
Konsultacja endokrynologa + USG250 zł
Konsultacja chirurg naczyniowy + usg dopplerowskie230 zł
Usg dopplerowskie160 zł
Konsultacja neurolog280 zł
Badanie preluksacyjne dzieci150 zł
USG więzadeł, mięśni, stawów, inne130 zł
Oczyszczenie, wycięcie rany 100 zł
USG piersi, jamy brzusznej, nerek, pęcherza moczowego, tarczycy130 zł
Szycie rany do 3 cm200 zł
Konsultacja chirurga ogólnego180 zł
Konsultacja dermatologa180 zł
Konsultacja w zakresie wad postawy180 zł
Szycie rany powyżej 3 cm200 zł
Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym50 zł
Założenie gipsu 100 zł
Zdjęcie gipsu 30 zł
Zmiana (założenie) opatrunku 30 -50 zł
Wymaz z rany 30 zł
Punkcja dostawowa50 zł
Blokada dostawowa i okołostawowa (z Diprophosem) 100 zł
Nacięcie ropnia250 zł
Wy­cię­cie ka­letki łok­cio­wej*1600 zł
Wy­cię­cie gan­glionu*1200-1600 zł
Operacja uwolnienia kanału nadgarstka (zespół cieśni kanału nadgarstka)*1600 zł
Ze­spół rowka nerwu łok­cio­wego*1600 zł
Zszy­cie ścię­gna ręki*1600 zł
Ope­ra­cja przy­kur­czu Du­puy­trena*1600 zł
Ope­ra­cja palca za­trza­sku­ją­cego*600 zł
Za­bieg przy pa­znok­ciu wra­sta­ją­cym400 zł
Usu­nię­cie ze­spo­leń me­ta­lo­wych po prze­by­tym le­cze­niu ope­ra­cyj­nym400 zł
Choroba de Quervain – przerostowe zapalenie pochewek ścięgien i przedziału prostowników**1600 zł
Usu­nię­cie ciała ob­cego z tkanki pod­skór­nej400 zł
Zaopatrzenie medyczne50- 130 zł
PRP - terapia osoczem bogatopłytkowym500 zł
Hya-Joint + 600 zł
Hya-Joint150 zł
stawON - wstrzyknięcia dostawowe500 zł
Kwas Hialuronowy inny100-600 zł
SINOVIAL FORTE - kwas hialuronowy100 zł
Terapia WINT TM800 zł
Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
na podstawie Dz.U. 2016, p. 186, art 28;(za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej)
0,50 zł

* Cena za­wiera asy­stę ane­ste­zjo­loga, wi­zyty kon­tro­lne i zdję­cie szwów po za­biegu bez­płat­nie

Menu