Cennik usług medycznych

OCT – optyczna koheretna tomografia150 -200 zł
Badanie i konsultacja okulistyczna 150 zł - 200 zł
Ba­da­nie neu­ro­oku­li­styczne200 zł
Badanie i konsultacja okulistyczna poza godzinami i w dni wolne od pracy200-250 zł
Usu­nię­cie ciała ob­cego oku­li­stycz­nie200 zł
Ba­da­nie prze­sie­wowe au­to­re­frak­to­me­trem pe­dia­trycz­nym100 zł
Dobór szkieł okularowych100 zł
Badanie okulistyczne dla medycyny pracy w zależności od ilości zaświadczeń i badań (bez doboru szkieł)100-150 zł
Roz­sze­rzone o USG ba­da­nie or­to­pe­dyczne180 zł
Badanie ortopedyczne bez USG150 zł
Konsultacja onkologiczna150 zł
Konsultacja nefrologa, hipertensjologa, internisty150 zł
Konsultacja nefrologa + usg dopplerowskie200 zł
Konsultacja endokrynologa150 zł
Konsultacja endokrynologa + USG200,00 zł
Konsultacja urologa120,00 zł
Konsultacja chirurg naczyniowy150,00 zł
Konsultacja urologa + USG160,00 zł
USG stawów biodrowych dzieci100 zł
USG więzadeł, mięśni, stawów, inne100 zł
Oczyszczenie, wycięcie rany 80 zł
USG piersi, jamy brzusznej, nerek, pęcherza moczowego, tarczycy100 zł
Szycie rany do 3 cm100 zł
Konsultacja chirurga ogólnego150 zł
Konsultacja dermatologa150 zł
Konsultacja w zakresie wad postawy150 zł
Szycie rany powyżej 3 cm170 zł
Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym50 zł
Założenie gipsu -bez kosztu opasek i podkładu50 zł
Zdjęcie gipsu 30 zł
Zmiana (założenie) opatrunku 30 -50 zł
Wymaz z rany 30 zł
Punkcja dostawowa50 zł
Blokada dostawowa i okołostawowa (z Diprophosem)80 zł
Nacięcie ropnia200 zł
Wy­cię­cie ka­letki łok­cio­wej*1300 zł
Wy­cię­cie gan­glionu*1300 zł
Operacja uwolnienia kanału nadgarstka (zespół cieśni kanału nadgarstka)*1400 zł
Ze­spół rowka nerwu łok­cio­wego*1400 zł
Zszy­cie ścię­gna ręki*1800 zł
Ope­ra­cja przy­kur­czu Du­puy­trena*1400 zł
Ope­ra­cja palca za­trza­sku­ją­cego*800 zł
Za­bieg przy pa­znok­ciu wra­sta­ją­cym400 zł
Usu­nię­cie ze­spo­leń me­ta­lo­wych po prze­by­tym le­cze­niu ope­ra­cyj­nym100 - 500 zł
Choroba de Quervain – przerostowe zapalenie pochewek ścięgien i przedziału prostowników**1400 zł
Usu­nię­cie ciała ob­cego z tkanki pod­skór­nej200 zł
Usu­nię­cie włók­niaka, ka­szaka (do­dat­kowo ba­da­nie hist-pat.)400 zł
Zaopatrzenie medyczne35- 130 zł
PRP - terapia osoczem bogatopłytkowym800 zł
OST TENDOM - wstrzyknięcia okołościęgnowe/ pochewki ścięgna280 zł
Hya-Joint + 600 zł
Hya-Joint150 zł
stawON - wstrzyknięcia dostawowe550 zł

* Cena za­wiera asy­stę ane­ste­zjo­loga, wi­zyty kon­tro­lne i zdję­cie szwów po za­biegu bez­płat­nie

Menu