Dietetyk - mgr Elżbieta Olearczyk

Pro­wa­dzę gabi­net die­te­tyczny, gdzie w przy­ja­ciel­skiej atmos­fe­rze, zma­gam się z pro­ble­mami współ­cze­snej cywi­li­za­cji mię­dzy innymi nad­wagą, oty­ło­ścią, cukrzycą, cho­le­ste­ro­lem oraz dora­dzam jak zdrowo i smacz­nie się odży­wiać aby mieć dosko­nałe samo­po­czu­cie i smu­kłą figurę.

Na pierwszym miejscu u mnie jako dietetyka nie są normy ale zrozumienie drugiego człowieka, spełnienie jego marzeń, zadbanie o jego zdrowie, poprawa samopoczucia oraz pomoc w osiągnięciu wymarzonej figury i poprawy zdrowia. Z tego też powodu plany żywieniowe oraz wszelkie wskazówki dietetyczne dostosowuje indywidualnie do każdej osoby, mając na uwadze:

  • skład ciała
  • stan zdrowia
  • tryb życia
  • aktywność oraz preferencje kulinarne
  • cel do osiągnięcia

Podczas opracowywania jadłospisu zwracam uwagę również na:

  • zdolności kulinarne
  • możliwości finansowe danej osoby
  • ile jest w stanie poświęcić czasu na przygotowanie posiłków

Jadłospisy układam w oparciu o sezonowość produktów oraz ich łatwy dostęp i niewygórowaną cenę ale wysoką jakość.

Nienawidzisz szpinaku, grochu, cebuli czy czosnku…? Spokojnie, nic na siłę. Natura daje nam takie bogactwa, że razem z moją pomocą wybierzemy odpowiedni dla Ciebie zestaw produktów, tak by posiłki z nich skomponowane były dla Ciebie źródłem niezbędnej energii oraz witamin i składników mineralnych.

Więcej informacji pod adresem: dietetyk.limanowa.pl

Menu