Terapia osoczem bogatopłytkowym

Aktualności

“Terapia osoczem bogatopłytkowym (ang. platelet rich plasma, PRP) jest autologicznym koncentratem płytek krwi w niewielkiej objętości osocza. Krwinki płytkowe uwalniają siedem podstawowych czynników wzrostu odpowiedzialnych za procesy gojenia. Są to przede wszystkim trzy izomery PDGF (αα,ββ,αβ), TGF-β1, TGF-β2, VEGF oraz EGF. PRP zawiera również białka odpowiedzialne za adhezję komórkową: fibrynę, fibronektynę oraz vitronektynę.”

Źródło oraz więcej informacji pod adresem: http://czynnikiwzrostu.pl/informacje-o-prp-i-czynnikach-wzrostu/

Zabiegi osoczem bogatopłytkowym wykonuje ortopeda lek. Michał Wrona

Menu